Sjöarna inom Kangos fiskevårdsområde

Inplanterade sjöar

Takajärvi, som ligger mitt i byn, är inplanterad med

öring. Sik, abborre och lake finns dessutom.

Sjön är mycket attraktiv då den ligger lättillgänglig och
centralt i byn.

Värmestuga öppen Mars - April

Upplysningar tel: 070-3945494

Joensuujärvi har bestånd av Röding

Pahturijärvi har bestånd av öring och abborre .

Pitkäahvenjärvi Inplanterad Harr (bra Vinterfiske)

Övriga sjöar

Sjöarna i övrigt har ett varierande bestånd av abborre, gädda, lake och sik.