Delar av åtgärder som gjorts för fisket inom området

Augusti 2003

Vårplanteringar
- 300kg regnbåge i Pahturijärvi

- 700 st. rödingar av blandad storlek i Joensuujärvi

- Vindskydd på gång till Pahturijärvi

- Inventering av Rauvosjoki påbörjad (från bron till älven) avseende lekplatser
   och vandringshinder för att erhålla underlag för åtgärdsprogram .

Beslut nästa vecka om vi kan fullfölja inventeringen uppstöms till Lompolo med Kjell Wilhelmsson

- Skyltar tillverkas på Samhall för Pahturijärvi, Joensuujärvi och för lekplatser i
   Rauvosjoki


V 23 2006

50 kg röding och Öring i blandad storlek i Joensujärvi

Takajärvi och Pahturijärvi regnbåge och öring (Fiskeförbud i nämnda sjöar t.o.m 16 juni)

 

Upprustning Rauvosjoki juni med SveaSkog som medfinansiär.

Långved till vindskydd

Notdragning sik i Vettasjärvi

Rastplats Onka

Vindskydd vid bron, inköpes av ordf.

Uppdatera Fiskevårdsplan.

 

Fiskevårdande åtgärder 2008

Utsättning av fisk:

350 kg regnbåge till Pahturijärvi,  80 kg  röding till Joensuujärvi, 3000 st.
1-somrig harr till Pitkäahvenjärvi och 10000 st. sikyngel. Total kostnad för utsättningen 68199 kr

Lekplatser  åtgärdade i, Nuuksujoki och Pitkäahvenjärvi av Dan Ojanlatva med medhjälpare.

Kalix  Älvs Ekonomiska Förening har bistått oss (gratis) med 2 operatörer under 6 dagar  i september med  elfiske i Nuuksujoki  och Lepiöjoki samt med lekplatser i Lepiöjoki. Dessa bäckar ingår i ett 3 års projekt med Kalix  Älvs Ekonomiska Förening.

Återställning bäck  Nuuksujoki och borttagning stenkista delvis samt återställning bäckmynning så att havsöringen kan komma upp i bäcken och leka i augusti. Åtgärderna är  proffsigt utförda av Bertil Karlsson med grävare.