Fiskeregler för år 2017

Inom Kangos fiskevårdsområde (kortområde 1)

Kalastussäännöt vuodelle 2017


Fiskekortspriser 2017

Årskort: 250 kr/år: OBS. Gäller endast mantalsägare och Kangosbor (permanent boende)
600 kr/år: Stugägare vid Kangos fiskevatten
1000 kr/år: Övriga
Alla årskort gäller för alla vatten inom Kangos fiske samt som familjekort  t.o.m 16 år
   
Dygnskort: 150 kr/dygn: Gäller för alla vatten inom Kangos fiske samt som familjekort  t.o.m 16 år
   
Undantag:

Fiskeförbud i Leipiöjoki.
Fiskeförbud havsöring.
Fiskeförbud med levande bete i Lainioälven.
Pimpelfiske ej tillåtet i Lainio älv och dess biflöden.
Fiskeförbud för lax och öring i Lainioälven fr.o.m. 1 september
Fiskeförbud för harr i Lainioälven fr.o.m. 16 september


Båtfiske

- Egna båtar får användas av Kangosbor och stugägare, övriga får endast 
  använda båtar som kan hyras eller lånas inom området.
- Båtar får inte tas med utifrån.
- Båtfiskeförbud på sträckan från Gamla hängbron – 150 m nedströms till
  kraftledningen.
- Båt eller båtring får ej användas vid fiske i Pahturi-, Joensuu- och Pitkäahvenjärvi.
- Alla som fiskar med båt i älven måste registrera sin båt med registreringsskylt
  som erhålles på tel. 070-3945494 eller 070-3237853.
  Max 3 st. fiskande spön per båt oavsett antal fiskare i båten.

Nätfiske

- Förbud mot fiske med nät i Lainioälven samt Nuuks- och Rauvosjoki
- Nätfiskeförbud i Takajärvi,
Pahturi-, Joensuu-  och Pitkänahvenjärvi.
- I övriga vatten är nätfiske tillåtet med max nätlängd 90 m (3x30 m) för
  husbehovsfiske av mantalsägare och Kangosbor. Vid fiske skall näten vara
  märkta med ägarens namn och telefonnr.

Max antal fiskar:

5 harrar/dygn och /eller en öring/dygn i Lainio älv.
I utsättningssjöarna  Pahturi-Taka-, Joensuu- och Pitkänahvenjärvi:  max 3 st. ädelfiskar/dygn.
Max 1 st. lax per dygn och fiskare. Honlax fångad i augusti återutsättes.
Minimimått: Harr 35 cm, öring 40 cm, Lax 50 cm.

Fiska med förnuft, så har vi ett bra fiske även i morgon. Släpp tillbaka småfisken.
Visa hänsyn till boende i närheten av älven och ockupera inte en fiskeplats.
Det gäller alla, såväl båt, spinn och flugfiskare.
Camping tillåten i max  3 nätter på samma ställe

OBS!

Överträdelse av regler beivras med kontrollavgift från 500 kr till 1000 kr vid tillsyn/kontroll. Den som fiskar utan giltigt fiskekort anmäles till åklagare och blir åtalad för olovligt fiske.
 

Fångstrapportering

Inrapportering av fångad fisk sker via:
-  e-post till webbmaster@kangosfvo.se

SMS till 070-2585434
Skriftligt insänd fångstrapport till Kangos FVO, 98063 Kangos.


Ange ditt namn, fiskens art, längd och vikt samt ev. fångstplats. Bifoga gärna en bild

 

Kangos FVO april 2017 / Styrelsen

www.kangosfvo.se