Under 1997 antogs en byautvecklingsplan mot 2000.
I den pågick bl.a det s k Hukanmaa-projektet.

 PROJEKTOMRÅDE FÖR FRITIDSBEBYGGELSE

Kangos Byautveckling med Kangosfors Ekoturism ek.för. som huvudman har förvärvats
av ASSI-DOMÄN  AB, ett område norr om Kangos by i Hukanmaa invid Lainio älv.
Området är 27 ha stort och innefattar fritidsbebyggelse
och mindre fiskecamp.
Området har avstyckats till 13 tomter och får karaktär av ekologisk fritidsby.

Invigning av området förrättades av riksmarskalk Gunnar Brodin den 15 juli 2001.

Kangosfors Ekoturism ek.för. erbjuder dessa tomter till försäljning.
För vidare information om detta Ring 0978/32086
 

Stugor finns också att hyra inom det här området.

 

Ring
Allhuset 0978/32119eller
Viktor Fredriksson 0978/32086