Fångstrapportering

Inrapportering av fångad fisk sker via:

e-post till webbmaster@kangosfvo.se

-  SMS till 070-2585434
Skriftligt insänd fångstrapport till Kangos FVO, 98063 Kangos.

Ange:

- ditt namn
- fångstdatum
- fiskens art och kön
- fiskens vikt och ev. längd
- bete
- fångstplats.
- övrig info t.ex. återutsatt